Salon Mercedes-Benz Wrocław duda-Cars

Zapytanie ofertowe nr 1/2022

6.4 Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru.

6.4 Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru.

Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC o mocy 150-300kW.

Budowa nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW.

 

W związku z planowaną realizacją przez spółkę Duda-Cars S.A., ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań (zwaną dalej: Zamawiającym) projektów w ramach programu priorytetowego nr 6.4 „Zeroemisyjny transport Wsparcie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury tankowania wodoru” pn.: „Budowa ogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem stałym DC o mocy 150-300kW” oraz pn.: „Budowa nieogólnodostępnych stacji ładowania pojazdów elektrycznych prądem zmiennym AC o mocy nie mniejszej niż 22kW” (zwanych dalej: Projektem), zwracamy się z prośbą o zapoznanie z treścią zapytania ofertowego oraz programem funkcjonalo-użytkowym i przesłanie ofert.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

 1. Zapytanie ofertowe
 2. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 3. Załącznik nr 2 – formularz cenowy
 4. Załącznik nr 3 - program funkcjonalno-użytkowy
 5. Załącznik nr 4 – parametry techniczne stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 6. Załącznik nr 5 – parametry techniczne stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 7. Załącznik nr 6 – parametry techniczne stacji ładowania pojazdów elektrycznych
 8. Załącznik nr 7 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Poznań
 9. Załącznik nr 8 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Wrocław
 10. Załącznik nr 9 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Golęczewo
 11. Załącznik nr 10 – Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej Leszno

 

Oferta może być przekazana na adres e-mail: stacjeladowania@duda-cars.mercedes-benz.pl,  osobiście w siedzibie Zamawiającego lub drogą pocztową na adres: DUDA-CARS S.A., ul. Ptasia 4, 60-319 Poznań (liczy się data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego).

 

- Termin składania ofert upływa w dniu 16 sierpnia 2022 roku do godziny 12:00;

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych;

- Wymagany okres ważności oferty: min. 60 dni;

- Dokumenty sporządzone w języku obcym należy złożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dodatkowej rundy negocjacji cenowej z Wykonawcami. Po upływie terminu na składanie ofert, Zamawiający ma prawo do wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie ofert ostatecznych z ceną nie większą niż kwota zaoferowana w ofercie pierwotnej;

- Zamawiający przedstawi wzór umowy wybranemu wykonawcy;

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia niniejszego postępowania ofertowego w dowolnym terminie bez podania przyczyny.

Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania:

Pierwszy pakiet odpowiedzi - link do dokumentu

Drugi pakiet odpowiedzi - link do dokumentu

Trzeci pakiet odpowiedzi - link do dokumentu

Unieważnienie zapytania ofertowego nr 1/2022

Link do pliku.

Masz pytania? Napisz do nas.

Wypełnij formularz, a skontaktujemy się z Tobą.
+ 48

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedmiotowym formularzu oraz kontakt w celach sprzedaży i marketingu przez Duda-Cars S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Ptasiej 4 oraz przez podmioty współpracujące z Duda-Cars S.A. w ramach grupy spółek zarządzanych przez Duda Holding z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 oraz spółkom z grupy Daimler w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gottlieba Daimlera 1 za pośrednictwem wskazanych poniżej kanałów komunikacji:
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej i materiałów promocyjnych środkami komunikacji elektronicznej (e-mail), w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną od Duda-Cars S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 4 oraz od podmiotów współpracujących z Duda-Cars S.A. w ramach grupy spółek zarządzanych przez Duda Holding z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16.
Wyrażam zgodę na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu, zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne, na udostępniony numer telefonu przez Duda-Cars S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 4 oraz przez podmioty współpracujące Duda-Cars S.A. w ramach grupy spółek zarządzanych przez Duda Holding z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16.
Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w formie SMS na udostępniony przeze mnie numer telefonu od Duda-Cars SA z siedzibą w Poznaniu (60-319), ul. Ptasia 4, jak również od podmiotów współpracujących z Duda-Cars SA w ramach grupy spółek zarządzanych przez Duda Holding z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16.
Administratorem Danych Osobowych jest Duda-Cars SA z siedzibą w Poznaniu (60-319) przy ul. Ptasiej 4. Zapoznaj się z Polityką Przetwarzania Danych