Finansowanie UE

Finansowanie UE

Projekty współfinansowane przez Unię Europejską: Budowa nowoczesnego centrum blacharsko – lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych, wraz z zakupem środków trwałych w celu wprowadzenie innowacyjnych technologii w firmie Duda-Cars oraz projekt Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars

Dowiedz się więcej

Poznaj jedną z najbardziej nowoczesnych blacharnio-lakierni w całej Europie!

Nowoczesne Centrum Blacharsko – Lakiernicze

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 pod tytułem:

„Budowa nowoczesnego centrum blacharsko – lakierniczego oraz obsługowego pojazdów samochodowych, wraz z zakupem środków trwałych w celu wprowadzenie innowacyjnych technologii w firmie Duda -Cars”

Projekt dotyczy budowy innowacyjnego pod względem procesowym, produktowym i organizacyjnym centrum blacharsko lakierniczego i obsługowego pojazdów osobowych i dostawczych.

Centrum składa się będzie z nowoczesnej blacharnio-lakierni z zapleczem serwisowym, halą napraw, myjni, stanowisk do renowacji pojazdów zabytkowych, stanowisk do napraw aluminium, miejscem obsługi klienta wraz z infrastrukturą wspomagającą. Wyróżnia je innowacyjne zastosowanie technologii napraw i podejścia do klienta.

Wdrożone zostały rozwiązania technologiczne i produktowe, realizacja projektu wiąże się z wprowadzeniem nowych rozwiązań organizacyjnych (poprawa produktywności i efektywności) poprzez zastosowanie nowych rozwiązań informatycznych.

Główny cel projektu – zwiększenie zastosowania innowacji w firmie poprzez wzmocnienie aktywności inwestycyjnej zmierzającej do podniesienia jej konkurencyjności na rynku regionalnym i krajowym. Poprzez realizacje wprowadzone zostaną nowe produkty, nowe usługi związane z renowacją aut zabytkowych. Ponadto projekt przyczyni się do poprawy oraz znaczącego ulepszenia dotychczas proponowanych usług, a także wzrostu udziału w rynku. Bezpośrednim efektem będzie rozszerzenie oferty firmy.

Rezultatem projektu jest: utworzenie ponad 30 miejsc pracy, wprowadzenie innowacji produktowej (1 nowa usługa, 2 produkty, udoskonalenie 1 usługi); procesowej(1), nie technologicznej (1). Ponadto nastąpił wzrost przychodów ze sprzedaży–cel ten został osiągnięty dzięki rozszerzeniu asortymentu przy zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań i pozyskaniu nowych klientów. Inwestycja wpłynęła na świadczenie nowych usług na najwyższym poziomie technologicznym. Firma poprawiła swoją konkurencyjność.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 1: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Beneficjent: Duda-Cars S.A.

WARTOŚĆ KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH:
22 943 087,00 zł

WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA:
4 999 299,00 zł

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie Duda-Cars

Firma Duda Cars S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie DUDA – CARS S.A. oddział w Golęczewie”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0156/23.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w spółce Duda-Cars S.A. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 292,56 kW, wykonanie automatyki do zarządzenia oświetleniem w salonie i serwisie samochodowym oraz wykonanie automatyki do instalacji elektrycznej, która zapewni bezobsługowe wyłączenia prądu w wydzielonych obwodach elektrycznych po zamknięciu obiektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oddziale firmy w Golęczewie.

Inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 % w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 708 640,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 596 024,00 zł

Firma Duda Cars S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie DUDA – CARS S.A. w siedzibie firmy w Poznaniu przy ul. Ptasiej 4”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0190/23.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w spółce Duda-Cars S.A. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 67,34 kW, wykonanie automatyki do zarządzenia oświetleniem w salonie i serwisie samochodowym oraz wykonanie automatyki do instalacji elektrycznej, która zapewni bezobsługowe wyłączenia prądu w wydzielonych obwodach elektrycznych po zamknięciu obiektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w siedzibie firmy w Poznaniu przy ul. Ptasiej 4.

Inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 % w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 660 540,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 223 939,00 zł

Firma Duda Cars S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie DUDA – CARS S.A. oddział w Poznaniu przy ul. Św. Michała 20”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0222/23.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w spółce Duda-Cars S.A. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 90,09 kW, wykonanie automatyki do zarządzenia oświetleniem w salonie i serwisie samochodowym oraz wykonanie automatyki do instalacji elektrycznej, która zapewni bezobsługowe wyłączenia prądu w wydzielonych obwodach elektrycznych po zamknięciu obiektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oddziale firmy w Poznaniu przy ul. św. Michała 20.

Inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 % w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 732 200,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 249 020,00 zł

Firma Duda Cars S.A. uzyskała dotację z Unii Europejskiej na projekt „Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie DUDA – CARS S.A. oddział we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej 1”, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr FENG.03.01-IP.03-0264/23.

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej w spółce Duda-Cars S.A. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez budowę instalacji fotowoltaicznej o mocy 188,82 kW, wykonanie automatyki do zarządzenia oświetleniem w salonie i serwisie samochodowym oraz wykonanie automatyki do instalacji elektrycznej, która zapewni bezobsługowe wyłączenia prądu w wydzielonych obwodach elektrycznych po zamknięciu obiektu.

Inwestycja zostanie zrealizowana w oddziale firmy we Wrocławiu przy ul. Olsztyńskiej 1.

Inwestycja przyniesie oszczędność energii pierwotnej na poziomie min. 30 % w odniesieniu do obszaru podlegającego zakresowi projektu.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

Wartość projektu: 1 229 580,00 zł

Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 419 603,00 zł

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.