Przetwarzanie danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Dbając o najwyższą jakość procesu przetwarzania danych osobowych oraz zgodność z aktualnym stanem prawnym informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych jest r.pr. Marek Turcza. Inspektor ochrony danych dostępny jest pod adresem email: dane.osobowe@duda-cars.mercedes-benz.pl

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit a), art. 6 ust.1 lit b), ogólnego rozporządzenie o ochronie danych osobowych z 27 kwietnia 2016 r. (RODO) w celach bieżącej komunikacji oraz celach marketingowych.
 

Po wyrażeniu odrębnej zgody, dane mogą być przetwarzane również w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną lub wykonywania telefonicznych połączeń w celach marketingowych – odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne.
 

Administrator danych nie udostępnia danych   ani ich nie przekazuje do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Duda-Cars SA w ramach grupy spółek zarządzanych przez Duda Holding z siedzibą w Warszawie przy ul. Królewskiej 16 oraz spółkom z grupy Daimler w tym Mercedes-Benz Polska Sp. z o.o.
 

Dane osobowe przetwarzane w celach marketingowych objętych oświadczeniem zgody będą przetwarzane do czasu jej odwołania.
 

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapoznaj się rownież z polityką prywatności.