Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie
danych osobowych

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych oraz działając w zgodzie z wytycznymi Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych RODO, informujemy, że administratorem danych jest Duda Cars  z siedzibą w Poznaniu, ulica Ptasia 4, 60 – 319 Poznań, wpisana do Rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu 8 Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 00 00 23 305. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest r.pr. Marta Rabe-Kozłowska. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych prosimy o kontakt pod adresem dane.osobowe@duda-cars.mercedes-benz.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w związku z:

  1. a) zawarciem i realizacją umowy art. 6 ust. 1 litera B RODO.
    b) istnieniem obowiązku prawnego w zakresie przechowywania dokumentacji wynikającego z przepisów o rachunkowości i ordynacji podatkowej art. 6 ust. 1 litera C RODO.
    c) tzw. prawnie uzasadnionym interesem administratora danych osobowych, który polega na konieczności prawidłowej identyfikacji osób uprawnionych do reprezentowania stron umowy w celu realizacji kontaktów z osobą nam wskazaną, dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Duda Cars lub obrony przed tymi roszczeniami oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług Duda Cars art. 6 ust. 1 litera F
  2. d) po wyrażeniu odrębnej zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. A RODO będziemy mogli przetwarzać dane osobowe również w celach marketingowych. W szczególności na adres mailowy możemy przesłać ofertę handlową bądź przedstawić ją przez telefon lub w formie SMS przy użyciu wskazanego numeru telefonu.

Duda Cars nie przekazuje danych osobowych poza Unię Europejską.

Dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom obsługującym Duda Cars w zakresie ochrony ubezpieczeniowej, świadczeń medycznych lub świadczeń dodatkowych, firmom kurierskimi w związku ze świadczeniem przez te podmioty wsparcia bieżącej działalności Duda Cars dostawcom i serwisantom oprogramowania, firmom świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, na podstawie przepisów prawa lub umów powierzenia przetwarzania danych osobowych. Każdorazowo zapewniamy, ażeby zakres ujawnionych informacji tym podmiotom był adekwatny i niezbędny do realizacji założonych celów.

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do wykonania umowy oraz przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa

Ponadto, dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku przechowywania dokumentacji wynikającego z obowiązujących przepisów o rachunkowości i Ordynacji podatkowej. Co do zasady będzie to okres pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

W przypadku przetwarzania danych na podstawie udzielonej zgody dane osobowe będą przechowywane do czasu jej odwołania.

Dane osobowe nie podlegają profilowaniu.

Podanie danych zawsze jest dobrowolne, natomiast w przypadku zawierania umowy wskazanie danych osobowych oznaczonych w umowie jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy.

Mają Państwo następujące prawa, które stosuje się zależnie od okoliczności: Prawo do dostępu, sprostowania, usuwania, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia oraz sprzeciwu wobec przetwarzania. W przypadku zgłoszenia przez Państwa wniosku dotyczącego wykonania określonego prawa udzielimy Państwu odpowiedzi niezwłocznie, w okresie maksymalnie 7 dni.. Jeśli czas odpowiedzi ulegnie wydłużeniu, powiadomimy o tym przed upływem 7-dniowego terminu.. W razie uznania, że przetwarzanie danych następuje z naruszeniem przepisów prawa, organem właściwym do złożenia skargi jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.